Beslist productvergelijk

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met 9913 aangesloten webshops en een assortiment van meer dan 26 miljoen producten biedt beslist.nl een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Beslist.nl wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers. Online shoppers zoeken een product, vergelijken de prijzen, levertijden en reviews van verschillende webshops en plaatsen een bestelling in de webshop van hun keuze. Zorg dat uw shop ook gevonden wordt!

Features

Beschikbaar bij:

 • ExactOnline
 • Twinfield
 • Reeleezee
 • Asperion
 • E-Boekhouden
 • GoogleShopping
 • Admarkt
 • Fashionchick
 • Koopkeus
 • Kieskeurig
 • Kelkoo
 • MyShop
 • Twenga
 • Beslist
 • Vergeljk
 • CiaoShopping
 • Icecat
 • Prestashop
 • ACA Winstore
 • Nedis
 • Sweebr
 • Cashr
 • Magento
 • Shopify